Bộ sản phẩm con kê bê tông

  • Bảo vệ cốt thép không bị xâm thực bởi môi trường bên ngoài
  • Đảm bảo đồng nhất với bê tông trong kết cấu
  • Bảo vệ thép không bị chảy khi cháy
  • Đảm bảo cốt thép đặt đúng theo bản vẽ thiết kế

Golden Sand

"Nâng tầm chất lượng công trình"

Hotline 1: (028) 36366871

Hotline 2: 0913 95 86 39