RC – Bitumem

RC – Bitumem là màng lỏng chống thấm bitum polymer cải tiến gốc nước, một thành phần.
Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D1227-95 Type 3 Class 1.


Golden Sand

"Nâng tầm chất lượng công trình"

Hotline 1: (028) 36366871

Hotline 2: 0913 95 86 39