RC – Guardex

– Sản phẩm RC-Guardex có thành phần chính là hợp chất Silicate Natri, được sản xuất theo công nghệ NANO tiên tiến nhất của Nhật Bản.

– Thành phần chính: Hợp chất nano silicate Natri – Hoạt động với nguyên tắc: “ thấm sâu, lấp đầy các lỗ rỗng rồi hóa rắn tạo thành lớp chống thấm

– Việc thi công chống thấm bằng RC-Duardex khá đơn giản, không cần dùng các thiết bị phức tạp nhưng đạt hiệu quả cao.