RC – Sealdur 371

RC – Sealdur 371 là một loại vữa sửa chữa và chất kết dính 2 thành phần, không dung môi. RC – Sealdur 371 là sự kết hợp giữa nhựa epoxy và các cốt liệu được chọn lọc đặc biệt. Độ sệt dẻo của sản phẩm cho phép thi công một cách dễ dàng và đa năng


Golden Sand

"Nâng tầm chất lượng công trình"

Hotline 1: (028) 36366871

Hotline 2: 0913 95 86 39