Tấm chắn rác

Nước mưa sau khi rơi xuống vỉa hè, mặt đường sẽ được dẫn đến cửa thu nước, chảy qua tấm chắn rác để tập trung vào hố thu, rồi theo hệ thống thoát nước dọc để thoát ra các cửa xả. Để rác rưởi trên đường phố không làm tắc cửa thu, hố ga, cũng như hệ thống thoát nước dọc


Golden Sand

"Nâng tầm chất lượng công trình"

Hotline 1: (028) 36366871

Hotline 2: 0913 95 86 39